Så påverkar El-effekttoppar elnätspriset: 

Priset varierar numera från dag till dag beroende på förbrukning och för en bostadsrättsförening sätts ofta dagspriset för elnätet utifrån den timme på dygnet då förbrukningen är högst.  En förening kan ha en låg och jämn förbrukning under dagen, men framåt kvällen då hissar, spisar och annat som drar el används mycket nås en effekttopp som kan vara flera gånger högre än genomsnittet resten av dygnet. Men elnätspriset för dygnet fastställs av effekttoppen.  

Med IMD kan man se när topparna uppstår och om möjligt undvika att exempelvis köra tvätt- eller diskmaskiner då. Ännu viktigare blir det i takt med att elbilar blir vanligare, och att man laddar dem under lågförbrukningstider. Inte minst ger IMD statistik som man kan visa de boende, som då kan se vad de kan spara på genom att effektstyra för att undvika effekttoppar.

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->