Simon Jörgensen är VD hos Johnssons El, som på Home Solutions uppdrag installerat

IMD för el i fem bostadsrättsföreningar i Östersund. Arbetet omfattade drygt 700 lägenheter och blev färdigt lagom till jul.

– Detta var vårt första uppdrag för Home Solutions, det har fungerat bra på alla sätt och vi fortsätter gärna, säger Simon Jörgensen. 

Han tror också de som underentreprenörer kan bidra med värdefull kunskap genom att vara med i dialogen med föreningsstyrelsen redan innan arbetena startar. Då kan de ge styrelsen mer underlag för sin information till de boende. 

– Vi möter de boende på plats och får en hel del frågor. Även om de flesta varit på föreningens informationsmöten så är det först när vi kommer för att göra installationen som de förstår vad arbetet innebär.

Som lekman kan det vara svårt att förstå vad installationsarbetet innebär, och att det exempelvis kan vara strömavbrott en hel dag om vi skulle behöva bygga om huvudcentralen i fastigheten.  

Även om så gott som alla boende är nöjda och inte har några klagomål tror jag att många skulle uppskatta att i förväg få mer praktisk information om arbetet.

Ett annat skäl till varför Simon Jörgensen ser fördelar med att möta styrelsen innan installationen är att de kan få mer information om fastigheten och elanläggningarna. Då blir de bättre förberedda och arbetet kan gå ännu smidigare. 

– Min slutsats av samarbetet med Home Solution hittills är att det fungerat bra, men att en tätare dialog med föreningsstyrelserna i vissa fall kan vara bra.

Christer Svensson hos Home Solutions håller med:

– Vi och Johnsons El har ambitionen att vara bäst inom våra respektive områden och det innebär också att vi ska samverka kunskapsmässigt och medverka till att ge föreningsstyrelserna ett så bra underlag som möjligt för sin boendeinformation.  Kunden får inte bara IMD-lösningar utan också all den kunskap vi och våra underentreprenörer kan ge. 

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->