Många har en inomhustermometer hängande i lägenheten och är nöjda med det. Men sådana termometrar har en brist - de sänker inte boendekostnaden! Därför är det en lönsam idé att byta till en temperaturgivare. Den kan betala sig på någon månad och på köpet ge bättre inomhusklimat, säger Sanna Persson, förvaltare hos Riksbyggen i Gävle.

En temperaturgivare fungerar som en vanlig termometer, men den har dessutom en inbyggd radiosändare som kontinuerligt skickar temperaturdata till en central mottagare någonstans i fastigheten. Föreningens förvaltare, som kan sitta var som helst i världen, kan koppla upp sig mot mottagaren och se inte bara temperaturen i lägenheter och lokaler, utan också se statistik och kolla om något verkar fel. 

Tänk er en förening med två likadana fastigheter invid varandra, men där mottagaren visar att lägenheternas snitttemperatur i de två husen skiljer sig några grader, trots att de borde vara lika. Då kan förvaltaren misstänka att något är fel och snabbt kolla upp saken. 

Färre felanmälningar

En annan vanlig sak är felanmälan om att det är för kallt eller för varmt.  Istället för att skicka fastighetsskötaren för att mäta temperaturen och söka efter fel, kan förvaltare direkt via datorn se om temperaturen är onormal och hur den varierat. På så sätt behöver fastighetsskötaren bara komma om det verkligen behövs. 

Dessutom kan lägenhetsinnehavaren själv se sin temperaturstatistik och konstatera om allt är som det ska. (De boende kan bara se sin egen temperatur, endast förvaltaren eller den som styrelsen utsett kan se data för alla lägenheter).

Kostar lite men ger mycket 

Sanna Persson, förvaltare hos Riksbyggen i Gävle, rekommenderar gärna sina bostadsrättsföreningar att skaffa temperaturgivare.  

- Det är bra och inte heller dyrt. Uppvärmning är en stor utgiftspost hos föreningarna och allt som kan sänka den är bra för ekonomin. Temperaturgivare ger stor besparingseffekt i förhållande till kostnaden och man får på köpet statistik som kan visa om något är onormalt och bör åtgärdas. 

- Dessutom får man svart på vitt när det gäller temperaturen i lägenheterna, ett vanligt trätoämne där ord kan stå mot ord. Man kan enkelt kolla upp felanmälningar och bedöma om åtgärder behövs.  

- Att de boende får koll på sin temperatur gör att de gärna drar ner den nattetid eller när ingen är hemma.  Så sammantaget kan föreningen spara mycket till en ovanligt låg investeringskostnad. 

Många betalar för onödig uppvärmning

- Så gott som alla bostadsrättsföreningar i Sverige som saknar temperaturgivare i lägenheterna betalar för mycket för sin uppvärmning. Ändå kan de ha för kallt i vissa lägenheter. Det konstaterar Peter Brandtman, Home Solutions energirådgivare med lång erfarenhet av att hjälpa föreningar att få bättre inomhusklimat till lägre kostnad.

- Nu när det finns enkel och bra teknik borde ingen behöva ha för varmt eller för kallt. 

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->