Då och då skriver vi om vikten av att välja standardiserade system när man ska installera IMD oavsett vilken IMD-leverantör man väljer. Nu har vi fått frågor om det verkligen är så viktigt: 

– Vad säger att ett så kallat proprietärt system, alltså ett som utvecklats av en leverantör och bara fungerar med dennes komponenter, måste vara sämre? 

Självklart behöver ett proprietärt system inte vara sämre än andra system funktionsmässigt. Ett välgjort proprietärt system som underhålls och vidareutvecklas av en stabil leverantör kan fungera bra. Men om det börjar hända saker med olika komponenter eller att leverantören försvinner kan det bli problem. 

Ett exempel på det kommer från Brf Kroksbäck i centrala Malmö. Brf Kroksbäck är en stor förening med 459 lägenheter fördelade på 10 hus byggda 1966. Föreningen har gjort flera stora renoveringar och är idag en modern förening med uppdaterad teknik och välskötta byggnader. Därför var det också naturligt att satsa på IMD och 2013 installerade man IMD-el från en leverantör som hade ett eget, proprietärt och till synes bra system. 

Bra installation men bristande teknik

Vi har intervjuat föreningens ordförande Jan Gasslander, som berättar att installationen som sådan gick bra men att det sedan började dyka upp tekniska problem.

– Vi såg att de elmätare som installerats i lägenheterna gav fel värden eller helt slutade att fungera. 

Ett strukturfel som också påverkade funktionen var att systemet använde elnätet för hushållsel som kommunikationsnät mellan mätare i lägenheter och centralenheter. De elnäten är dock inte alltid ”rena” utan kan innehålla mängder av andra signaler och störningar.

Leverantören i konkurs

Leverantören försökte åtgärda problemen på olika sätt men det var inte bara i Brf Kroksbäck problem uppstod. Leverantören fick liknande problem i flera andra föreningar och det ledde ganska raskt till att man inte mäktade med situationen utan gick i konkurs.  

Med ett standardiserat system hade Brf Kroksbäck och andra föreningar i samma situation kunnat behålla i princip allt utom mätarna och fortsätta med någon annan IMD-leverantör. 

Standardiserade system har i de flesta fall också en kommunikationslösning som gör att man undviker de problem som användning av elnätet kan innebära. Nu kunde dock varken systemet som sådant eller dess olika komponenter fungera ihop med utrustning från andra leverantörer.  

Beslut om nytt system

– Efter två år hade läget blivit ohållbart. Vi hade fått så stora problem att systemet var oanvändbart och 2015 tog vi beslutet att byta system helt och hållet, säger Jan Gasslander.

– Vi var också klara över att det var mätarna det var fel på, inte installationsarbetet. 

Brf Kroksbäck valde därför att fortsätta med samma installatör, Skåneinstallatören AB, som då hade börjat samarbeta med Home Solutions och kunde erbjuda M-bus, det vill säga ett standardiserat system. Systembytet gjordes i fjol och nu har föreningen ett system som inte bara fungerar, utan som också klarar framtida händelser och förändringar. 

– Att behöva riva bort hela det gamla systemet var en kapitalförlust, men det var det värt. Vi bedömer nu att vi inte bara kan uppnå den kalkylerade besparingen på cirka 1500 kronor per år för en normalstor 3:a, utan troligen överträffa den genom att elnätsavgifterna som vi nu slipper har rakat i höjden. 

– Ska jag ge en rekommendation till andra bostadsrättsföreningar så är det absolut att satsa på ett standardiserat IMD-system med M-bus, säger Jan Gasslander. 

Standardiserade system tar över helt

Christer Svensson hos Home Solutions bedömer att det är en tidsfråga innan marknaden överger proprietära system. 

– I takt med att IMD blir vanligare och kunskapen hos bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare ökar blir utrymmet för proprietära system mindre. Ingen vill investera i IMD-system som helt och hållet är beroende av en enda leverantör. Det vore som att köpa en mobiltelefon som bara kan ringa till en viss operatörs nät. 

Ett annat skäl till att Home Solutions alltid rekommenderar standardiserade system är att det är viktigt för förtroendet för branschen. 

– Hade företagen i vår bransch haft varsitt proprietära system vore det ett vågspel för föreningar och andra fastighetsägare att göra IMD-investeringar, och många hade säkert tvekat. Därför är det bra att standardiserade system nu är på väg att ta över, det gör att man som kund tryggt kan skaffa IMD oavsett vad som i framtiden sker med leverantören.

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->