Att IMD inte bara ger sänkta kostnader kan de boende Brf Solfjädern i Örebro vittna om.  – Våra medlemmar tycker att det allra bästa är att slippa söka elleverantör på egen hand, säger Sören Rahmström, styrelsesekreterare i Brf Solfjädern Riksbyggen. (Text: Heinz Paul )

Brf Solfjädern Riksbyggen byggdes 1967 i stadsdelen Adolfsberg i Örebro och har 204 lägenheter fördelade på 11 hus. För knappt ett år sedan blev man en av många Riksbyggenföreningar som installerat IMD för el genom Home Solutions.

– Vi fick upp ögonen för IMD vid en information här i Örebro på försommaren 2014 och såg direkt att det var något för oss. Inte minst för att vi som en stor kund samlat skulle kunna handla upp föreningens totalförbrukning på 700 000 kWh per år. Det borde ge oss ett klart bättre läge gentemot elleverantörerna än om varje enskild medlem köper sin el. Vi hörde också positiva tongångar från en annan stor förening i närheten som hade IMD, så det var inget svårt beslut att gå vidare. Dessutom såg vi möjligheten till lägre nätavgifter, vilket visat sig minska från 58,45 till 18 öre per kilowattimme! 

Snabbt OK från medlemmarna

– Vi kallade tidigt till en medlemsinformation och förslaget om IMD togs emot väldigt positivt. Det gjorde också att extrastämman blev mer av formell karaktär, alla var redan inställda på IMD.  Vi i styrelsen såg väl främst möjligheten till sänkta kostnader, men det medlemmarna såg som en lika stor eller större fördel var att slippa lägga tid och möda på att jämföra och välja elbolag. 

Vid upphandlingen av IMD hade Solfjädern flera leverantörer att välja på men man ville ha någon med ordentlig erfarenhet.  Som Riksbyggenförening låg det annars nära till hands att välja någon som Riksbyggen har centralt avtal med och det fanns lite olika uppfattningar i styrelsen.  – Men Home Solutions hade helt enkelt en bättre lösning och det övervägde, säger Sören Rahmström.  

Inte mycket administration

– Nu efter knappt ett år kan man säga att vi valde rätt. Det blev visserligen lite stök i början när Home Solutions och Riksbyggen skulle gå i takt men det löstes snabbt och med god vilja från båda parter. Vid ett uppföljande medlemsmöte i november 2015 hördes inte en enda kritisk röst, snarare har vi och medlemmarna sett att både Home Solutions och IMD håller vad det lovar. 

– Så småningom ska vi göra en noggrannare utvärdering och se hur ekonomin och annat förändras, men så långt vi kan se nu pekar allt åt rätt håll. Det har inte heller blivit särskilt mycket administrativt jobb för styrelsen.  Allt rullar på bra, säger Sören Rahmström.


Mikael Wass vid Home Solutions tycker att exemplet från brf Solfjädern är intressant eftersom det visar att de boende välkomnar att slippa välja elbolag. - Ibland har det nämnts som en tänkbar nackdel att de boendes chans till eget val av elbolag försvinner med IMD, men erfarenheten är tvärtom. – Det inte är så konstigt heller, allt från bredband till avfallshantering upphandlas av styrelserna till medlemmarnas fördel och samma bör ju gälla även för el.

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->