I början av 2000-talet var IMD för el tämligen okänt bland HSBs medlemsföreningar. Hos HSB, som varit med om att utveckla tekniken, såg man att den skulle vara till mycket nytta för medlemmarna. Men ännu hade tekniken inte fått någon större spridning och för att få bollen i rullning behövdes fler exempel och erfarenheter. År 2003 tog därför HSB Stockholm initiativ till ett pilotprojekt, kallat EMBO (EnhetsMätning i Boendet, som IMD först kallades). 

HSB Stockholm valde ut 50 föreningar som verkade ha bra förutsättningar för IMD, kalkylerade den förväntade ekonomiska vinsten för de boende och tog i samarbete med Home Solutions fram ett IMD-erbjudande för varje förening. Projektet lanserades som en medlemsfördel där inte bara ekonomin utan också rättviseaspekten framhölls. Medlemmarna i de föreningar som nappade på erbjudandet fick genom IMD möjligheten att debiteras enbart för sin egen faktiska förbrukning. 

Trots att det rörde sig om ett pilotprojekt med en viss osäkerhet valde hälften av föreningarna att tacka ja. Totalt berördes 4900 lägenheter. 

”Bra exempel på HSB:s medlemsnytta”


Attila Kriss, seniorrådgivare hos HSB Stockholm, säger att EMBO blev ett mycket lyckat projekt och ett bra exempel på hur HSB kan skapa konkret medlemsnytta. 

– Själva fick vi värdefull kunskap och har sedan dess kunnat ge många föreningar råd och vägledning om IMD. Idag kan vi konstatera att de flesta av våra föreningar vet vad det är och vi ser också ett stadigt ökande intresse.  IMD ger många fördelar på samma gång och det är numera också standard i det mesta av vår nyproduktion.

13 000 till varje hushåll

Den ekonomiska uppföljning som Home Solution gjort visar att föreningarna och deras medlemmar hittills sparat 64 miljoner kronor bara på lägre nätavgifter, jämfört med vad de hade behövt betala utan IMD.  Per bostadsrättshavare handlar det i snitt om 13 000 kronor totalt eller cirka 1000 kronor per år sedan projektet startade. 

– Till det kommer också att de flesta troligen blivit mer sparsamma med sin förbrukning och sparat pengar också där, säger Christer Svensson hos Home Solutions. 

– EMBO-projektet var ett exempel på HSB:s framsynthet. Det var och är fortfarande ett hållbarhetsinitiativ i begreppets bästa bemärkelse och vi är väldigt glada över att ha medverkat i det och över vårt fortsatta samarbete med HSB.

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->