Över tusen svenska bostadsrättsföreningar har idag någon typ av IMD (Individuell mätning och debitering).  Det är ganska många men betydligt fler, omkring 25 000 saknar det ännu.

Home Solutions träffade nyligen föreningar och förvaltare i Gävle för en diskussion om varför man väntar fastän den moderna tekniken funnits mer än ett decennium.

- Det finns säkert olika skäl till att man väntar. Vanligast är nog att man inte riktigt vet vad det innebär, säger Leif Eriksson, ordförande i Brf Topasen med 98 lägenheter i Södra Bomhus i Gävle.

En annan vanlig orsak, tror Leif, är att föreningsstyrelser ofta har massor av annat att tänka på och inte känner att de hinner dra igång en sak till.  

- Vi kände ungefär detsamma, att börja med IMD och allt vad det innebar med stämmobeslut och annat runt omkring tog emot. Men nu med facit i hand var det inte alls så svårt, det gick ganska lätt.  Vi fick också bra stöd från Riksbyggens förvaltare som drev på och övertygade oss. Det var bra, som en bra förvaltare ska göra. 

Litar på tekniken – när man kommit underfund med den

När IMD-tekniken kom var det många som avvaktade just för att det var nytt, men numera finns tilltro till tekniken, säger Peter Brandtman, energirådgivare hos Home Solutions.

- Idag är IMD så vanligt och utprovat att det är lätt för en styrelse att hitta referenser som man känner till och litar på. Ofta grannföreningar.  Sedan är det klart att man har många frågor om IMD och installationen, men när man väl fått kunskap så vill man gå vidare.  

 

Inte med i underhållsplanen?

Annica Mörck arbetar med bland annat försäljning av förvaltningstjänster på Riksbyggen i Gävle. Hon tror att många ser IMD som en kostnadsfråga. 

- Har man inte med investeringen i sin budget eller underhållsplan och kanske inte heller uppfattat värdet med IMD, så blir det lätt att man tycker att det kan vänta. 

- Därför måste vi som förvaltare göra tydligt att IMD är en investering som föreningen sparar mycket på och att man förlorar pengar på att vänta. Så lägg in investeringen i förslaget till flerårsbudget så att styrelsen ser vilka vinster det ger kommande år.

”Styrelsen tar kostnaden och medlemmarna får vinsten” 

Att man tänker mer på kostnaden än vinsten är inte ovanligt, säger Peter Brandtman.  

- Visst kostar installationen av IMD en del och man kanske ryggar inför att föreslå medlemmarna en ny satsning ovanpå mycket annat. Men hellre det än att om några år stå på årsmötet och förklara varför medlemmarna på grund av en utebliven investering får betala tusentals kronor i onödan för elnätet.  

Peter Brandman får medhåll av Leif Eriksson: 

- Vi i styrelserna kan ju tycka att kostnaden belastar ”vår” budget, medan besparingen går vår kassa förbi och hamnar i medlemmarnas plånbok. Men det är ju inte styrelsens pengar utan hela tiden medlemmarnas.

Annica Mörck tycker att det är viktigt att förvaltarna ger exempel och räknar fram spareffekten för varje förening.

- Dessutom bör man  analysera  situationen för varje förening, vi och IMD-leverantören måste kunna svara på frågan om IMD är rätt för dem, och i så fall vilken typ av IMD.  

Inte alltid lämpligt förr, men tekniken har utvecklats

Christer Svensson hos Home Solutions anser att man ska våga avråda om IMD inte är rätt. 

- När vi frågar varför inte alla föreningar har IMD måste vi komma ihåg att inte alltid är lämpligt, exempelvis att man inte kan göra vissa ingrepp i byggnaden.  

- Men vi vet också de som tidigare tittat på men avstått från IMD för att det inte var lämpligt, men där det med nyare teknik kan fungera. Exempelvis är den trådlösa M-bus mättekniken där man slipper kabeldragningar numera väl utprovad och säker. Så där IMD inte var rätt förr kan det vara rätt idag.  

Christer Svensson menar också att förvaltaren har en viktig roll, precis som i Brf Topasens fall. 

- Många bostadsrättsföreningar  där  vi installerat IMD berömmer sina förvaltare för att de tipsat om en investering som de annars kanske missat. Så det är en fördel att ha en förvaltare som kan IMD och energifrågor.  Får styrelsen lite hjälp så är det ganska lätt att skaffa IMD. 

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->