Skillnaden mellan öppna respektive slutna system för IMD är lite förenklat att ett öppet system är öppet för mängder av olika och framtida användningsområden och tjänster från olika leverantörer, medan ett slutet system bara klarar vissa uppgifter och tjänster från bestämda leverantörer.  Home Solutions är den ende IMD-leverantören på marknaden som sedan länge erbjuder en öppen helhetslösning, ett s k M-bus system som ger en rad unika fördelar:

Ett öppet system

Ett öppet IMD system har en dator som klarar av kommunikationen M-bus och som kan hantera tjänster från olika produktleverantörer som ABB, Kamstrup, B-meters, Elvaco med flera. Utöver att mäta el, vatten- och värmeförbrukning kan man koppla in funktioner som energiövervakning, energistyrning och olika larmfunktioner. 

Framtidssäkert

Systemet är förberett för att man ska kunna lägga till framtida funktioner och tjänster som inte finns idag. I artikeln på sidan 4 och 5 om tänkande hus nämns några exempel på vad som kan komma framöver och där det kan finnas fördelar med att ha ett öppet IMD-system. Vi brukar säga att ett öppet system är framtidssäkert. 

Fritt val av leverantör

Det öppna systemet klarar också i de flesta fall att hantera tjänster från olika leverantörer. Man behöver inte byta IMD-system bara för att man vill välja en ny leverantör av en viss IMD-tjänst. 

Med eller utan tråd

M-bus (Som är ett öppet kommunikationsprotokoll) ger också möjlighet att välja mellan tråd-bunden eller trådlös överföring av data mellan mätare i lägenheter och centralenheten. Lösningen med tråd ger en mycket stabil och säker dataöverföring, men ibland kan trådlöst vara fördelaktigt om man vill undvika det ingrepp som tråddragningar kan innebära i lägenheter och väggar. 

Dessutom har dagens trådlösa radio M-busteknik visat sig vara extremt trygg och säker, så pass säker att den i dag förs ut på områden vi inte klarade för några år sedan, titta på Brf Stigs Gård i Gävle. (se nedan) Denna installation var inte möjlig för några år sedan, nu är den en standard, och mycket prisvärd.

Ett slutet system

Det finns flera olika typer av slutna system från flera olika leverantörer, men gemensamt för dem är att ett slutet system är en lösning för en viss tjänst som bara fungerar mot en viss leverantör. Vill man ha flera olika tjänster får man köpa in dem var för sig. 

Ett slutet system kan ge lägre installationskostnader, men om senare vill eller måste byta leverantör så är man tvungen att byta ut all installerad utrustning. Köper man ett öppet M-bus system kan andra öppna leverantörer återanvända elmätare, vattenmätare, tempgivare, värmemängdsmätare och kommunikationsutrustning med mera.

Ställ frågor till IMD-leverantören

IMD och annan teknik utvecklas snabbt och trenden är att allt mer kopplas ihop och för att kunna kommunicera med varandra. Därför kan det vara bra att kolla så att de lösningar föreningen väljer är anpassningsbara och flexibla. En annan viktig sak är att kolla att det system och den leverantör man väljer fungerar bra ihop med den fastighetsförvaltare man har. Inte minst bör man försäkra sig om att IMD-systement fungerar gentemot förvaltarens debiteringssystem. 

 

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->