Lönsamt med individuell mätning av energiförbrukning

Att mäta boendes energianvändning individuellt (IMD) ger incitament att hushålla med el, värme och varmvatten. I förlängningen leder det till att såväl boende som fastighetsägaren/föreningen spar pengar och minskar miljöpåverkan.

Enhetsmätning El

Från många elabonnemang till ett fåtal

Enhetsmätning El innebär att alla privata elabonnemang ersätts med ett fåtal större elabonnemang, där föreningen och en eldistributör utgör motparter. De fasta avgifterna, som är en stor del av hushållets elkostnad, försvinner därmed på lägenhetsnivå efter ombyggnaden.

Tillsammans får ni bättre elpriser

En annan fördel är att bostadsrättsföreningen, med den större kollektiva förbrukningen, kan gå ut på elmarknaden och handla upp ett lägre elpris. Erfarenheten från våra befintliga kunder är att det går att pressa elleverantörens pris rejält.

Automatisk avläsning ger trygghet och besparar er elbolagens överraskningar

De nya elmätarna går att fjärravläsa. Via ett insamlingssystem i fastigheten skickas värdena på elförbrukningen automatiskt via Internet till ett centralt system. Där kvalitetssäkras värdena innan de bildar underlag för fakturering och statistik.

Säkerheten i systemet innebär att varje hushåll kan känna sig övertygad om att man bara betalar för sin faktiska förbrukning. Elkostnaden redovisas i efterskott på bostadens avgiftsfaktura/avi, men kan även utläsas löpande via Internet eller direkt på mätaren. Allt krångel med att tyda elbolagens fakturor försvinner.

Sammanfattningsvis: en investering som snabbt betalar sig

Övergång till Enhetsmätning El innebär vissa investeringskostnader, dock visar både beräkningar och erfarenheter från redan installerade system att föreningen och föreningsmedlemmar har mycket att spara på införandet.

Kort sammanfattat, innebär Enhetsmätning El att konsumenten pressar ner sina kostnader väsentligt samtidigt som redovisningen av den verkliga elförbrukningen blir klar och tydlig.

Enhetsmätning Vatten och Enhetsmätning Värme

Här gäller samma principer som för Enhetsmätning El, med undantag för att hushållen i utgångsläget inte har den typ av separata abonnemang för vatten och värme som de har för sin el. Även här blir dock följderna av individuell mätning desamma: lägre förbrukning med lägre kostnader och minskad miljöpåverkan som resultat.

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

I Rapport tisdagen den 16/6 2015 "chockhöjning av elnätsavgifterna" -->