Ingen vill höra detta från en entreprenör, särskilt inte om man fått ett fast pris. Det är inte heller något som seriösa entreprenörer gärna vill säga. Alla vill undvika överraskningar - men hur gör man?
Home Solutions Vd Mikael Wass ger här svar på frågan om hur man undviker oväntade extrakostnader vid en IMD-installation. 

Det händer att fastighetsägare råkar ut för oväntade tilläggskostnader som inte nämnts i offerter. Det kan gälla i de flesta arbeten och en vanlig orsak är att utföraren inte kollat upp förutsättningarna tillräckligt, eller kanske utelämnat behövliga tillägg. 

- Det första vi gör för att undvika extrakostnader, eller ”ÄTA-kostnader”* som det heter på branschspråk, är en grundlig analys av varje projekts förutsättningar. Både vi och underentreprenören besöker kunden på plats och inventerar projektet noga, säger Mikael Wass.

- Vi kartlägger allt som har betydelse för installationen, som byggnader, elsystem och VVS-anläggning med mera. Vi tittar också på behovet och möjligheterna till ombyggnader. Inte minst söker vi lösningar som gör att ombyggnad och extraarbeten kan minimeras. Noggrannheten gör att vi inte behöver ”ta höjd” i offerten för oförutsedda saker, och kan erbjuda konkurrenskraftiga priser. 

Dold stålvägg hittades

Ett färskt exempel var när man planerat att montera mätutrustning på en viss vägg i en fastighet, men upptäckte vid platsinventeringen att det var en stålvägg som inte lämpade sig att borra i. 

- Om det upptäckts när jobbet påbörjats hade underentreprenören behövt göra stora ingrepp i väggen, eller göra om påbörjade arbeten och ledningsdragningar till stora kostnader. Nu kunde vi i god tid hitta en annan plats för montaget. 

Flexibel teknik

En viktig del är också att man som IMD-leverantör har en flexibel och öppen teknik som kan anpassas till befintliga system och olika byggnadslösningar. 

- Tänk dig att vi ska installera trehundra vattenmätare i en förening men bara kunde använda en viss mätartyp, som då arbetet startar inte visar sig få plats. Genom att vi har ett fabrikatoberoende system kan vi ta en annan mätare istället för att bygga om vattenledningar. Eftersom vi följer standarder förenklas också jobbet för installatören. 

Erfarenhet ger trygghet 

För att ge ett fast pris krävs också erfarenhet om vilka problem och fallgropar som kan dyka upp. Samt att man går igenom projektet med föreningens förvaltare. På så sätt minimeras riskerna för oväntade problem och kostnader. 

- Sedan jag kom till Home Solutions för drygt 10 år sedan har vi inte haft ett enda projekt där vi gjort felräkningar eller inte klarat det fasta priset. Det är en trygghet för oss och underentreprenören, men främst för kunden. Däremot finns exempel på att kostnaden blivit lägre än planerat genom att vi eller vår entreprenör hittat bättre sätt att göra arbetet. 

Bostadsrättsföreningar hittar entreprenörer på köpet

Idag anlitar Home Solutions närmare ett 20-tal noga utvalda el- och VVS-installationsföretag i landet. 

- Vi ställer höga krav på kompetensen, de ska ha dokumenterad erfarenhet och kunna bygga om exempelvis elanläggningar i stora fastigheter. Vi tittar också på deras renommé och att de är stabila och har resurser att klara våra projekt. Varje år tillkommer ett par företag genom att vi etablerar verksamhet på nya orter.

Ett bra betyg på installatörerna är att bostadsrättsföreningarna ofta fortsätter att anlita dem för andra arbeten. Det kan vara elinstallatörer som får förnya belysningen i trappor eller VVS-företag som får renovera ledningssystem, och så vidare. Det händer också att föreningar redan har bra entreprenörer som de vill använda, och som Home Solutions sedan fortsätter med i andra projekt. 

För bra för att vara sant?

Som kund finns det flera saker att uppmärksamma när man jämför offerter.

Ligger någon väldigt lågt i pris bör man kolla hur förutsättningarna kartlagts och om alla behövliga arbeten verkligen ligger med. 

- Om ett pris verkar för bra för att vara sant, så är det inte alltid sant. Fråga vad som ingår och inte ingår i priset och vad som kan ge extrakostnader. Se också till att få träffa underentreprenören innan ni antar offerten, till exempel när de och IMD-leverantören inventerar projektet.  Kolla också med er förvaltare innan ni fattar beslut.

Rör inte elavtalen

Mikael Wass vill också uppmärksamma föreningarna på att meddela de boende att de  inte bör ändra något i sina elabonnemang inför införandet av IMD. 

- Vi ordnar allt sådant även om de boende har tid kvar på bundna abonnemang. Däremot kan föreningen, som i och med att man får IMD blir en stor elkund, utnyttja detta för att förhandla fram ett bättre elpris, säger han.

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->