Nätavgifterna upp med 60 procent

Nätavgifterna upp med 60 procent på sju år. Sparsamma elförbrukare drabbas hårdast.

På sju år har de stora elbolagen höjt sina elnätavgiter med cirka 60 procent. Backar vi ytterligare sju år till 2004 är ökningen fram till nu över 100 procent. I en kommun som Järfälla har ett normalhushåll med 2800 KWH i årsförbrukning fått sin elnätsavgift ökad från 953 till 1 949 kronor per år eller med 105 procent sedan 2004. För många utgör elnätsavgiften nu huvudparten av den totala elkostnaden. Parallellt har energiskatten höjts från 28 till drygt 41 öre per kWh, med 46 procent.

Nätavgiften är en fast kostnad som inte kan påverkas genom minskad förbrukning. Man kan inte heller byta elnätsbolag, de har monopol i sitt område och kan i princip ta ut vilken nätavgift de vill. Genom att elnätsavgiften är fast oavsett hur mycket man förbrukar, får den som förbrukar lite en hög totalkostnad per förbrukad KWh. Det enda sättet att minska elnätsavgiften är att installera IMD.

Pensionärer och sparsamma får betala mest

Här har vi räknat på en genomsnittskommun som Järfälla, baserat på elpriset i april 2018. Kostnaden kan variera mellan olika kommuner och elbolag, men det mest avgörande är om man har IMD eller inte.

Om du bor i en kommun som Järfälla och i år förbrukar 1 000 KWh utan att ha Home Solutions IMD för el, får du betala 2,89 kronor per kWh. Det är oftast pensionärer, ensamstående och sparsamma elförbrukare som får betala detta höga pris. Har du en normalförbrukning, alltså 2 800 kWh och aktivt handlat el själv kan du komma ner till 1,75 kronor per förbrukad kWh.

I bägge fall får den som reser bort och då helt stänger av sin el, ändå betala elnätsavgift för den tiden.

IMD kapar elnätsavgiften

Bor du i en bostadsrättsförening som installerat IMD så försvinner i princip hela din kostnad för elnätet. I exempelvis några HSB-föreningar i Järfälla som har Home Solutions IMD betalar man mellan 0,98 till 1,20 kronor per KWh. Det priset gäller oavsett förbrukningsmängd, och är du bortrest och stänger av all el har du inga elkostnader alls den tiden.

Hushåll med IMD kan halvera kostnaden

Här jämför vi årskostnaden med respektive utan IMD från Home Solutions, baserat på elpriset inkl. moms i april 2018 för en lägenhet i Järfälla som förbrukar 2 800 KWh/år.

Genomsnittlig årskostnad per lägenhet:

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->