Missförstånd bakom motstånd mot individuell vattenmätning

I olika nyhetsinslag nyligen nämndes hur boende i hyresrätter, ibland annat i Östersund, reagerat mot hyresvärdens planer på att införa individuell mätning av vatten.  Hyresgästerna menade att de redan betalar så pass höga hyror att vattnet bör ingå och inte debiteras separat. En intervjuad hyresgäst säger sig använda vatten mycket sparsamt och ansåg att den lilla kostnaden borde ingå i hyran även i fortsättningen.

– Jag tror att de sparsamma hyresgäster som reagerar negativt kan ha missförstått saken. Dels är vattenkostnaden inbakad och dold i hyresbeloppet, dels är den schablonmässigt fördelad på alla hushåll utan hänsyn till de som förbrukar lite. Det gör att sparsamma hyresgäster tvingas betala vatten för de hushåll som förbrukar mer. i Med IMD skulle de som är sparsamma istället få sänkta boendekostnader och sannolikt skulle även högförbrukarna bli mer sparsamma, säger Mikael Wass hos Home Solutions. 

Lagkrav på IMD?

En fråga som diskuteras i sammanhanget är om det ska införas krav på IMD för vatten i bostäder. Idag är det frivilligt men förespråkarna menar att det är ett så bra sätt att dämpa boendekostnaderna och vinna miljöfördelar, att ett krav är motiverat. 

– Än så länge är regeringen och Boverket tveksamma till ett krav på IMD, vilket kan bero på att man drar sig för ytterligare regleringar och installationskostnader. Regeringen har dock uppdragit åt Boverket att fortsätta titta på frågan, så vi får väl se vad som sker, säger Mikael Wass. 

– Klart är i alla fall att i så gott som alla bostäder där vi installerat IMD för vatten har förbrukningen minskat påtagligt. 

Samma erfarenheter finns hos bostadsföretag, bland annat Östersundshem, som säger att man ser en otroligt stor minskning av vattenförbrukningen i fastigheter där man infört IMD.

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->