”Det enklaste med IMD är tekniken och installationen. Det svåra är snarare att förklara hur enkelt det är” Det säger Jörgen Forsgren, förvaltare vid HSB Norra Stor-Stockholm med över tio års erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med IMD.

 – Mitt främsta råd till en bostadsrättsförenings styrelse är att lägga kraft på informationen till de boende. Resten, som att kolla om fastigheten lämpar sig för IMD, samt kalkyler, installationer och upphandlingsfrågor kan förvaltaren och leverantören ordna med. 

– Att hjälpa bostads rättsföreningar med IMD är roligt för att det ger så nöjda kunder. 

Jörgen har under ett tiotal år hjälpt över 2000 bostadsrättshavare att få IMD. Hans erfarenhet är att tekniken sällan är något problem.

– Det handlar bara om att mäta hur mycket el som passerar en viss punkt. Är förutsättningarna rätt brukar installationen vara enkel och smidig. Sedan sköter systemet sig självt och märks egentligen bara genom att man sparar pengar och att föreningen kan bli attraktivare.

– Den stora fördelen är besparingen för varje enskild boende, genom lägre nätkostnad och för att förbrukningen så gott som alltid sjunker. Klimataspekten blir också allt viktigare. Hittills har IMD mest handlat om el men nu kommer också varmvatten och värme. 

Olika förutsättningar för IMD

HSB Norra Stor-Stockholm har cirka 120 bostadsrättsföreningskunder och nya kommer ständigt, ofta föreningar som byter förvaltare till HSB eller hyresrätter som ombildats. 

– Jag ser snabbt vilka som lämpar sig för IMD. Om alla lägenheter är elanslutna via ett fåtal yttre punkter, som i de flesta flerfamiljshus, så är förutsättningarna ofta bra.  Ser jag att ”den här föreningen borde ha IMD” så tipsar jag styrelsen. 

Knepigast är det enligt Jörgen om det krävs större ombyggnationer eller om föreningen har många eller spridda anslutningspunkter för el, exempelvis småhus eller radhus.  Det kan fungera med IMD ändå, men inte alltid. Ibland sägs att IMD mest passar större föreningar men nyttan är lika stor även för små.  En annan vanlig fråga är om föreningen binds till en viss förvaltare, som HSB, men så är det inte. 

– Däremot bör den förvaltare man väljer kunna administrera en IMD-ansluten förening.

Stämmobeslut behövs

Rent praktisk brukar allt börja med att Jörgen informerar styrelsen om IMD och förutsättningarna. Ser det bra ut så påbörjas förberedelserna där man bland annat går igenom hur upphandling av IMD-leverantör och elleverantör ska göras, och tittar på prissättning per lägenhet och drift- och servicekostnader med mera. 

– En viktig sak vid val av IMD-leverantör är att deras system bör fungera mot våra avgiftssystem och liknande. Ser sedan kalkylerna och allt annat bra ut brukar styrelsen ganska snabbt besluta att gå vidare till föreningsstämman, eller en extrastämma för att slippa vänta.  

Efter stämmobeslut kan det ta 3-4 månader innan upphandling och installationer är klart och man kan köra igång. För de boende märks installationen oftast bara genom cirka en timmes strömavbrott, sedan är det klart.

Informera tidigt

– Det brukar sällan vara några problem att få ett ja vid stämman, men det kan bli många frågor om vad IMD är och hur installationen går till. Därför rekommenderar jag att styrelsen informerar tidigt och flera gånger innan stämman. Gör gärna en särskild kommunikationsplan, eller be oss eller leverantören ta fram en sådan.   

En fråga som boende kan studsa på är att möjligheten att själv välja elleverantör upphör, istället väljer föreningen det. Men genom att föreningen blir en större kund och gör en gemensam upphandling får man i princip alltid ett bättre pris. Dessutom kan föreningen besluta att bara välja leverantörer som klarar vissa etiska eller miljömässiga krav. 

- Det har bara hänt mig en gång att en boende invänt eftersom den personen ägde andelar i ett vindkraftverk och ville köpa sin el därifrån.  Nu blev klimatvinsten större genom att elförbrukningen i föreningen minskade kraftigt med IMD samtidigt som man valde en ”grön” elleverantör, så stämmobeslutet blev enhälligt ja. 

– Tänk också på att informera vid inflyttningar och att mäklarna måste ordna med slutreglering av släpande elkostnad vid överlåtelse.

Håller IMD vad det lovar?

– Ja, enligt både min och andra förvaltares erfarenhet. Se bara till att IMD-leverantören följer ABT (allmänna bestämmelser för totalentreprenader) och har med betal- och tidplan. Se även till att följa standaren M-bus på mätarna.

Payoff-tiden som normalt kan vara 2-3 år hålls bra och allt brukar rulla på smidigt när det väl är igång. Sedan kan alltid elmarknaden och yttre omständigheter påverka men IMD-föreningar är trots allt mindre känsliga för det. De boende vänjer sig snabbt med att få sin elkostnad debiterad på avgiftsavin.  Många uppskattar också att få koll på sin egen förbrukning och mäklare brukar se det som värdehöjande att vara en IMD-förening. 

Det är också lätt att sätta in IMD-mätare i kommersiella eller andra lokaler om föreningen hyr ut sådana. 

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->