Kort om oss

  

Home Solutions erbjuder fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare kostnadseffektiva fastighets- och mättjänster, som både höjer boendekomforten och förbättrar driftekonomin. Med Home Solutions lösning kan våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt mäta den boendes energiförbrukning och rättvist fördela kostnaden. Home Solutions grundades 2001 av HSB samt Vattenfall. Bolaget är sedan 2008 personalägt. Home Solutions har per den 4/7 inlett ett samarbete och tagit in ytterligare ägare via vår nya partner Nordic PropTech Investment Services. Kortfattat är tanken att vi ska kunna utveckla verksamheten vidare med hjälp av vår nya partner och på lite sikt kunna bredda vårat erbjudande till befintliga och nya kunder.

Störst i Sverige mot bostadsrättsföreningar

Vi är Sveriges i särklass största leverantör av IMD (Individuell Mätning och Debitering) el, vatten, värme, elbilsladdare och temperatur med bostadsrättsföreningar. Vi har även privata fastighetsägare och allmännyttan som kunder. 

Finns i hela landet

Home Solutions produkter finns idag installerade över hela Sverige. Kiruna i norr är nordligast och Lund i Skåne den sydligaste installationen. Home Solutions har i dag ca 50 000 lägenheter uppkopplade i systemet runt hela Sverige.

Bredden är vår styrka

Men vår satsning på IMD (Individuell Mätning och Debitering) börjar nu ge frukt vilket gör att bolaget nischar in sig mer och mer på mätning av el, varm och kallvatten, värme, elbilsladdare.

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

I Rapport tisdagen den 16/6 2015 "chockhöjning av elnätsavgifterna" -->