För att kunna ge en korrekt offert krävs en besiktning av fastigheten. Vid besiktningen inventerar Home Solutions fastighetens undercentral och elinstallationer. Efter det tar vi fram en offert som inkluderar material, installation och drifttagning. I det fall offerten gäller kollektiv el med individuell mätning medföljer även en kalkyl som beskriver besparingspotentialen. Kalkylen utgör därmed ett viktigt underlag för beslut om införande av tjänsten.

 • Här nedan beskriver vi ett förlopp från offert till drifttagning av kollektiv el med individuell mätning, så som det kan se ut för en bostadsrättsförening:

 • Home Solutions besiktar fastigheten för att kunna beräkna kostnaden för installationsarbete av tjänster.

 • Home Solutions samlar in ytterligare nödvändig information från bostadsrättsföreningen.

 • Home Solutions träffar initiativtagaren eller bostadsrättsföreningens styrelse och presenterar ett offertförslag med investerings- och besparingskalkyl.

 • Styrelsen beslutar om förslaget är intressant och om så är fallet kallar till extrastämma alternativt tar upp detta på ordinarie stämma.

 • Om styrelsen så önskar närvarar Home Solutions för att presentera förslaget och svara på djupare frågor rörande investerings- och besparingskalkyl.

 • Stämman fattar beslut. Om 1/2 röstar för förslaget kan en beställning göras till Home Solutions.

 • Home Solutions hjälper bostadsrättsföreningen att säga upp bostadsrättsinnehavarnas abonnemang hos nätleverantören.

 • Nätleverantören kontaktar alla de elleverantörer som levererar el till bostadsrättsinnehavarna och meddelar att det inte längre finns leveranspunkter i fastigheten.

 • Elleverantörers avtal upphör att gälla då de ej längre kan leverera el enligt det tidigare avtalet.

 • Home Solutions installerar och driftsätter den nya anläggningen.

 • Bostadsrättsföreningen handlar upp el med driftsättning vid ett datum som överenskommits med Home Solutions.

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

I Rapport tisdagen den 16/6 2015 "chockhöjning av elnätsavgifterna" -->