Hur funkar Individuell Mätning och Debitering (IMD)?

IMD står för Individuell Mätning och Debitering och innebär att alla boende i huset betalar för sin egen förbrukning av el, värme och varmvatten. Detta kommer garanterat att leda till att både de boende och ni som förening sparar pengar och minska er miljöpåverkan.

Rent praktiskt fungerar individuell mätning och debitering så att förbrukningen av värme, vatten och el mäts i lägenheterna. Även den el som förbrukas vid laddning av elbilar och motorvärmare kan mätas och registreras på lägenhetsnivå. Kostnaden för el, vatten och värme delas sedan upp på lägenheterna enligt den mätta förbrukningen.

När man själv kan se sin förbrukning och påverka sin kostnad blir man direkt mer angelägen att vara sparsam.

Ytterligare en faktor som sänker kostnaderna är att de individuella el-avtalen tas bort och ersätts med ett fåtal gemensamma. Färre el-avtal ger lägre fasta kostnader och innebär en stor sänkning av den totala elkostnaden. 

Varför ska man införa kollektiv el med individuell mätning?

Det finns många anledningar till detta. De viktigaste är att det sparar pengar, det är energisparande och därmed också miljövänligt. Det förenklar också för kunden: färre räkningar, lättare att förstå och ger möjlighet till effektivisering av elanläggningen. Det ger också möjlighet att se över antalet fastighetsabonnemang och öka säkerheten i fastigheterna.

Hur stor måste en fastighet vara för att en installation ska löna sig?

Hittills har vi inget fall där vi inte har räknat hem investeringen, så storleken är sällan avgörande. Det kan däremot visa sig vid inspektionen att en installation rent tekniskt blir så pass komplicerad att det blir mindre lönsamt för kunden att investera i tekniken. Är detta fallet, så redogör vi alltid för det efter genomförd energibesiktning. Du som kund har då naturligtvis möjlighet att avböja installation.

Hur säkert är det att anlita Home Solutions för detta?

Det är säkert att anlita Home Solutions. Vi har varit väldigt konservativa och riskmedvetna i vår målsättning, just för att garantera en stadig tillväxt. Och det ser ljust ut. Vi har idag ca 500 installationer färdiga och totalt ca 50 000 lägenheter uppkopplade. För tillfället har vi "kö" av kunder, så det som står på tur är nyanställningar.

Finns det andra leverantörer på marknaden? Och i så fall, vad skiljer Home Solutions tjänster från deras?

Det finns fler aktörer på marknaden, men ingen som kan leverera en helhetslösning med en plattform som kan hantera många olika tjänster. Vår plattform är dessutom framtidssäker, vilket innebär att den klarar av tillägg av många i framtiden kommande tjänster. Däremot finns det ett flertal aktörer som levererar enstaka tjänster var för sig.

Är Home Solutions plattform säker?

Ja, vi jobbar kontinuerligt med att övervaka och hantera eventuella säkerhetsproblem. Under vårt driftansvar uppgraderas installerade system kontinuerligt. Detta sker utan att du som kund behöver påkalla eller genomföra uppgraderingen. Och det sker utan driftsbrott.

Måste man ha bredband i fastigheten?

Bredband är naturligtvis det bästa, men det fungerar också med ADSL.

Kan man koppla in nya larm till plattformen?

Ja, det finns otaliga möjligheter. Vi kan enkelt ansluta mätingångar, indikatorer och givare var som helst i fastigheten.

Vad händer om några lägenhetsinnehavare har avtal om fast pris med annan elleverantör?

Befintliga avtal upphör enligt praxis genom att nätleverantören meddelar samtliga elleverantörer att alla leveranspunkter (kunder) i byggnaden har upphört. Man bör dock för säkerhets skull lägga in kostnaden för att bryta dessa avtal i investeringskalkylen. (En tumregel är 3% av lägenhetsinnehavarna och 2 500 kronor i avgift.)

Hur ska man övertyga de boende som redan har förmånliga avtal om fast pris på el?

Genom att de kommer att få ännu bättre avtal genom den nya lösningen. Allt talar för detta, eftersom de boende i föreningen tillsammans är en större kund och därmed har bättre förhandlingsläge. Skulle det mot förmodan vara så att en person sitter på ett avtal som garanterar denne ett bättre elpris än det man lyckats förhandla sig till, finns naturligtvis en lösning i att man "löser ut" den personen.

Om man har kommersiella lokaler, finns det nackdelar för affärsinnehavarna i dem?

Vår erfarenhet är att det här har varit en bra lösning också för dessa. Annars kan en möjlighet vara samma lösning som i föregående svar - att man "löser ut" affärsinnehavarens avtal/extrakostnad.

Vad händer med taxeringsvärdet på fastigheten när man gör en sån här installation?

Ingenting.

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

I Rapport tisdagen den 16/6 2015 "chockhöjning av elnätsavgifterna" -->