M-Bus (Meter-Bus) är en kostnadsoptimerad fält-bus för överföring av konsumtionsdata från olika typer av mätare. En central mästare (i det enklaste fallet en dator med nivåomvandlare) kommunicerar med en 2-tråds Bus med enheterna som vattenmätare, elmätare, värmemängdsmätare, referenstempgivare och även sensorer och ställdon av något slag. Home Solutions använder olika omvandlare från M-Bus till Ethernet som installeras centralt i fastigheten. 

Flesta tillverkare implementerar det elektriska gränssnittet M-Bus i sina mätare. M-Bus är en Europeisk standard som beskrivs i standarden EN1434-3, EN13757-1, 2, 3, 4, 5 

Den trådlösa M-BUS standarden (EN 13757-4: 2005) specificerar radiokommunikation för vatten, värme och elektriska mätare och är på väg att bli allmänt accepterat i Europa för smarta mätare eller avancerad mätinsamling. Trådlös M-Bus använder 868 MHz-bandet. Detta band ger en god avvägning mellan räckvidd, datahastighet och antenn storlek.  

Home Solutions följer M-Bus standarden för tråd, och trådlös kommunikation.

M-Bus trådkommunikation

M-Bus trådkommunikation är en mycket stabil kommunikation, kräver ledningsdragning vid installationen. Home Solutions har stöd för flera olika typer av M-Bus mätare från olika leverantörer. Används ofta då man vill kunna läsa hem värden direkt från mätarna och har möjlighet att dra kabel mellan alla mätare till en central anslutningspunkt. 

Wireless M-Bus

Används i de fall kabeldragning mellan mätare och insamlingssystem inte är möjligt eller inte blir ekonomiskt försvarbart. 

I befintliga byggnader används wireless M-Bus med fördel när man ska mäta rumstemperaturer och vattenförbrukningen i lägenheter. Detta beroende på att man ofta slippa kabeldragning i lägenheterna.


Produktblad

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

I Rapport tisdagen den 16/6 2015 "chockhöjning av elnätsavgifterna" -->