Att spara energi är bara början

Många fastighetsägare och -förvaltare har fått upp ögonen för webbaserade tjänster som styr fastigheten på ett smartare sätt. Tekniken är dock ännu i sin linda. I dagsläget handlar det i första hand om energisparande teknik, som IMD (Individuell Mätning och Debitering) av el, vatten, värme samt elbilsladdning.

Vår plattform klarar framtidens fastighetstjänster

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

I Rapport tisdagen den 16/6 2015 "chockhöjning av elnätsavgifterna" -->