I de flesta fastigheter hanteras styrning och mätning av el, värme och vatten separerat och genom olika system. När funktionerna inte samverkar med varandra blir styrning och avläsning av förbrukning ineffektiv och kostnaderna blir onödigt höga.

Vi har lösningen! En plattform och några effektfulla tjänster

Plattformen som gör att vi kan erbjuda våra lösningar är en robust industridator som är anpassad för att styra olika funktioner i fastigheten. Vi kan därför erbjuda individuell mätning och debitering idag och när ny teknik blir tillgänglig kan vi använda samma system. Ni bygger upp systemet i den takt och ordning som passar er då ni inte behöver några dyra centrala system. Hela systemet är 100 % automatiskt så det tillkommer heller inget extra arbete för styrelse och förvaltare.

Resultat: cirka 40% lägre energikostnader och minskad klimatpåverkan

IMD innebär att varje hushålls energianvändning i en fastighet eller ett bostadsområde mäts och debiteras individuellt. Det kan gälla el, värme och vatten. Syftet är att de boende ska betala för den energi de förbrukar och få en mer rättvis debitering. Energiförbrukningen presenteras direkt på hyres-/avgiftsavin och finns även tillgänglig via en säker webbportal. Med kunskap om den egna energiförbrukningen minskar överförbrukningen och normalt sänks de boendes energianvändning och kostnader med 20-40%.

För fastighetsägaren innebär det effektivare förvaltning, lägre kostnader, attraktivare bostäder och bättre miljö. De boende får ökad valfrihet, ett rättvisare boende, trygghet och möjlighet att påverka sina kostnader.

Vad lägre energiförbrukning innebär i form av minskad klimatpåverkan behöver vi nog inte ens nämna.

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

I Rapport tisdagen den 16/6 2015 "chockhöjning av elnätsavgifterna" -->