Vi är Sveriges i särklass största leverantör av IMD (Individuell Mätning och Debitering) el, vatten, värme, elbilsladdare och temperatur med bostadsrättsföreningar. Vi har även privata fastighetsägare och allmännyttan som kunder. När hyresgäster och medlemmar i en bostadsrättsförening känner till och betalar för sin förbrukning ändras också deras beteende vilket leder till att man sparar pengar och minskar sin miljöpåverkan. Individuellt och som kollektiv. Det är en av våra tjänsters främsta nyttor, men Home Solutions kan mycket mer än så.

Plattformen som gör att vi kan erbjuda våra lösningar är en robust industridator som är anpassad för att styra olika funktioner i fastigheten. Vi kan därför erbjuda IMD idag och när ny teknik blir tillgänglig kan vi använda samma system. Ni bygger upp systemet i den takt och ordning som passar er då ni inte behöver några dyra centrala system. Hela systemet är 100 % automatiskt så det tillkommer heller inget extra arbete för styrelse och förvaltare. 

Home Solutions har i dag ca 50 000 lägenheter uppkopplade i systemet runt hela Sverige. Bl.a HSB, Riksbyggen, Castor, SBC och ISS har i sina föreningar sparat el för 100-tals miljoner kronor sedan start samtidigt som de minskat sin miljöpåverkan.  

Hur mycket kan vi spara åt er förening?