Christer Svensson 1998, då IT-chef på HSB i Gävleborg och en av initiativtagarna till Home Solutions.
Idag delägare och alltjämt verksam i Home Solutions.

Sedan starten 2001 har Home Solutions försett över 400 bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Sverige med IMD-lösningar. Tack vare det har över 50 000 hushåll full koll på sin energiförbrukning och sparar mycket pengar. Ändå får vi på Home Solutions ofta frågan ”vilka är ni då?” på mässor och möten. Så det kan vara dags för en presentation.

Home Solutions bildades redan 2001 av HSB och statliga Vattenfall. Uppdraget var att utveckla modern teknik för individuell mätning och debitering för i första hand elförbrukning, samt göra den mer tillgänglig och användbar i flerfamiljshus. Företaget etablerades i Gävle och där gjordes även de första installationerna. 

HSB Aktuellt HSB Gävleborg medlemstidning nr3 2000

Idag är Home Solutions Sveriges största och äldsta leverantör av öppna IMD-lösningar och den enda på marknaden som erbjuder en totallösning för mätning av el, vatten, värme, temperatur, laddstationer för elbilar och övriga IMD-tjänster.  Vår driftcentral bevakar dygnet runt mer än 50 000 mätare och kontrollpunkter.

Vi levererar till HSB, Riksbyggen, SBC och många andra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, befintliga och i nyproduktion.  Företaget är sedan 2008 helt personalägt, av ingenjörer och utvecklare som varit med ända från början. 

Att Home Solutions blivit ledande i Sverige är ingen tillfällighet. För att rekommenderas till allmännyttiga bostadsföretag och bostadsrättsföreningar krävdes pålitlighet, kunnande och långsiktighet. Home Solutions byggdes därför redan från början stabilt och med spetskompetens inom sitt område.  

Långa kundrelationer och samarbeten

Installationen av IMD ser vi som starten på en lång relation med fastighetsägaren. Vi tar fortsatt ansvar för drift, uppdateringar, felrapportering, statistik och annat som IMD-systemet genererar.  Med över 400 bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare som fasta kunder har vi en stabil ekonomisk grund och resurser att utveckla och förbättra. Vi är också en viktig samarbetspart för våra underleverantörer och kan ställa höga krav på dem.     

Framtidssäker teknik

Vi använder ett Öppet system i alla våra installationer. Till skillnad från de som använder slutna system, innebär vår lösning att den tekniska plattformen fungerar mot alla andra öppna system. Man kan byta systemleverantör, fabrikat på mätare och annan utrustning, koppla på nya tjänster och olika debiteringssystem och så vidare.  Vårt system är flexibelt, framtidssäkert och en trygg investering.   

 

Några Milstolpar

1999 Första smarta huset byggs i Gävle. HSB tillsammans med Ericsson är med och utvecklar ett system som klarar IMD kall- och varmvatten, tempgivare för styrning på rumsnivå för temperatur och debitering, tvättstugebokning mm.

2000 Förstudie till system beställs av HSB Sverige styrelse. Förstudien visar sig så stark att kapital tas fram för systemutveckling. Grundsystemet tas fram av Riverman i Gävle.

2001 Home Solutions startas 2001 av HSB och Vattenfall.

2001 Den första installationen görs i Brf Dalslänningen i Sandviken. 17 år senare har föreningen uppgraderat sin teknik till Home Solutions M-bus och skrivit ett nytt treårigt driftavtal.

2005 Förvärvade Metrima AB Home Solutions. Cirka 5000 lgh är uppkopplade.

2008 Grundarna/initiativtagarna förvärvar Home Solutions. Cirka 18 000 lgh är uppkopplade.

2018 Home Solutions har haft en bra start, Under Q1 har 2163 nya mätpunkter beställts.

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->

I Rapport tisdagen den 16/6 2015 "chockhöjning av elnätsavgifterna" -->