Välkommen till det fjärde numret av  Home Solutions Nytt.

Med sikte på medlemsnytta och hållbarhet

HSB arbetar för ett hållbart samhälle genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar i alla led, bland annat genom att skapa medlemsnytta för föreningar och boende på olika sätt. Bäst är det när något gör nytta i alla tre hållbarhetsavseenden, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, vilket är vad IMD gör. 

Vi på Home Solutions gläds förstås över att vi i vårt samarbete med HSB kan bidra till just en sådan trefaldig medlemsnytta.  Med IMD sänks boendekostnaden, man hushållar bättre med miljöpåverkande förbrukning av el, vatten och värme, och man slipper betala för andras förbrukning och får en bättre trivsel i föreningen.  

Detta nummer av Home Solutions Nytt handlar mycket om hur vi bidrar till just HSBs medlemsnytta, men givetvis samverkar vi också med övriga bostadsorganisationer, privata föreningar och samfälligheter. 

Allt genom åren har vi främst sett oss som ett teknikföretag, men när vi ser det praktiska resultatet för kunden av vårt arbete, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, kanske vi också borde se oss som ett hållbarhetsföretag. Det skulle glädja oss mycket om ni också tycker det.

Trevlig läsning
Christer Svensson

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

I Rapport tisdagen den 16/6 2015 "chockhöjning av elnätsavgifterna" -->