IMD står för Individuell Mätning och Debitering

Istället för att mäta energiförbrukningen i fastigheten i en klump och schablonmässigt fördela kostnaden per lägenhet, mäts med IMD den verkliga förbrukningen per lägenhet. Det sker via en mätare i varje lägenhet som kan installeras snabbt till låg kostnad.  El är vanligast för IMD idag, men även vatten och värme är vanligt.

Fördelar:

Lägre elnätskostnad. 

I hus utan IMD kan nätbolaget ta en nätavgift för ledningar inom fastigheten ända fram till varje lägenhet. Det kan kosta mer än själva elförbrukningen.  Med IMD försvinner nätbolagets möjlighet att ta ut denna nätavgift och pengarna stannar hos de boende eller föreningen. 

Lättare att spara energi. 

Med IMD ser varje lägenhetsinnehavare hur mycket man själv förbrukar och betalar för. Det ger ett incitament för att spara energi och nå en lägre boendekostnad.

Brf kan pressa energipriset.

Med IMD kan en fastighetsägare eller brf samlat upphandla sin el och bli en stor kund som oftast kan pressa priset betydligt mer än om varje boende själv handlar upp sin el.

De boende slipper ha koll på elbolag.

Erfarenheterna visar att de som bor i Brf gärna ser en fördel i att slippa jämföra och välja elbolag, och vill hellre att föreningen eller förvaltaren gör det.

Bättre grannsämja.

Risken för gnissel mellan boende för att de sparsamma får betala för de mindre sparsamma försvinner när alla betalar för sin egen verkliga förbrukning.

Bostadsrättsföreningen blir mer attraktiv.

Bland mäklare ses det som värdehöjande om en brf har IMD. Det ger dem ett extra säljargument.

Klimatet blir vinnare.

Genom att IMD kan bidra till minskad energiförbrukning vinner klimatet. Föreningen kan främja ”grön” el genom att välja sådan för alla boende.

Kort återbetalningstid.

En IMD-installation betalar sig normalt på 2-3 år. Det är snabbare än många andra energiinvesteringar som kan göras i en fastighet.

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->