HSB i Södra Norrland, Stockholm och Mälardalen är tre av landets HSB-föreningar med IMD (Individuell mätning och debitering) som standard i sin nyproduktion. Främst handlar det om IMD för el och varmvatten, och i många fall också för temperatur, värme och andra tjänster. Med det höjer HSB ännu en gång ribban för vad som är up-to-date byggande.

Ända sedan HSB bildades 1923 har nytänk och innovationer för ett bättre boende varit ledstjärnan. Efter mer än en halv miljon byggda lägenheter och ständigt nya standardförbättringar, från den moderna tvättstugan, kylskåp och barnsäkra eluttag som standard till sopnedkast och sedermera dess avveckling, är det nu dags för modern IMD som nyproduktionsstandard. 

Thomas Karlsson, Stabschef vid HSB Stockholm
Thomas Karlsson, Stabschef vid HSB Stockholm

Thomas Karlsson, stabschef på HSB Stockholm, ser IMD som en självklarhet på samma sätt som fibernät eller annan teknik som dagens bostadsköpare tar för givet ska finnas. 

- När vi bygger in IMD samtidigt som husen byggs spar vi pengar och merarbete åt medlemmarna. Vi vet ju att om vi inte gör det kommer föreningarna själva börja installera IMD inom några år, så varför inte se till att det finns redan från början? 

I Stockholmsområdet samverkar HSB Stockholm med HSB Södertörn och HSB Norra Stor-Stockholm när det gäller nyproduktionen genom det samägda byggproduktionsbolaget HSB Bostad. 

- Vår samverkan inom HSB Bostad gör att vi kan upprätthålla en stark kompetens när det gäller både teknik, upphandling och annat som rör IMD. Vi tycker att det är ett bra exempel på medlemsnytta, säger Thomas Karlsson. 

Thomas pekar också på att det man uppnår med IMD, som lägre nätavgifter och bättre koll på energiförbrukningen och dess kostnader är en viktig del i HSB:s hållbarhetsarbete. 

- Bostadsköparna blir allt mer medvetna och hållbarhetsaspekten, inte bara den ekonomiska utan också den miljömässiga.  Vi ser också en ökande förväntan från dagens bostadsköpare om en individuell och därmed rättvis debitering av sin energiförbrukning.   Att inte bygga nytt med IMD vore att backa något decennium och erbjuda vad som idag skulle ses som en nära nog halvfärdig bostad. Nu flyttar vi snarare fram tiden ett decennium.

”Ger medlemmarna mer än de förväntat sig”  

HSB Södra Norrland är en vidsträckt HSB-förening med Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland som verksamhetsområde. Föreningen inkluderar därmed också HSB i Gävle som var en av initiativtagarna till att starta Home Solutions för snart 20 år sedan. Det gjorde att man tidigt började installera den moderna formen av IMD i bostadsrättsföreningar och har tack vare det nu lång erfarenhet av IMD i sin fastighetsförvaltning.

- Att vi började med IMD i nyproduktionen beror främst på de goda erfarenheter vi fick från fastighetsförvaltningen. Våra boende uppskattar att kunna ha koll på sin förbrukning och få kostnaden debiterad på sina månadsavier. Samtidigt har våra förvaltare under lång tid kunnat se att systemet fungerar bra och håller vad det lovar, säger Christer Berglund, VD för HSB Södra Norrland.

Nyproduktion Gävle Strand

- Att det finns IMD i våra nya bostäder blir också en positiv nyhet för bostadsköparna. De flesta har nog inte hört talas om IMD förrän de får se det i sin nya lägenhet och blir glatt överraskade. Det har också betydelse för vår image - som ett bra och konkret exempel på hur vi tänker proaktivt och ger medlemmarna mer än de förväntat sig. 

Att introducera teknik och metoder som gynnar boendeekonomin och underlättar förvaltningen ser Christer Berglund som en naturlig del i HSBs arbete. 

- Det som skiljer HSB från de som bara bygger och sedan tackar för sig är att vi har som mål att stanna kvar och förvalta bostäderna långt in i framtiden. Då måste det sätt på vilket vi bygger och utrustar bostäderna ha sikte på boendeekonomin och trivseln. Därför känns det lika självklart att installera IMD som vatten och avlopp. 

Inga låsta system

Ett grundkrav man ställer från de tre HSB-föreningarnas sida är att den IMD-lösning som installeras skall vara ett så kallat ”Öppet system”, det vill säga flexibelt och öppet för framtida kompletteringar och olika IMD-leverantörer. 

- Det är viktigt att inte investera fast sig i ett slutet system, utan säkrar att det kan användas oavsett vad som sker i framtiden. Vi tänker långsiktigt i vårt byggande och det system vi installerar ska svara mot den ambitionen, säger Christer Berglund. 

Han får medhåll Magnus Andersson, VD HSB förvaltning i Mälardalen AB, tillika Chef tekniska specialtjänster hos HSB Mälardalen. Han är snarast förvånad över att frågan ställs. 

- Det ska absolut vara öppna system, med slutna system är man låst till en plattform, men med den öppna plattform som Home Solutions har kan vi koppla upp oss mot alla andra system, säger han. 

Christer Svensson hos Home Solutions menar att när det gäller nyproduktion tas det idag mer eller mindre för givet att de system man installerar är öppna. 

- Jag tror att varken HSB eller andra som siktar på att bygga och sedan förvalta fastigheterna skulle tänka tanken att installera låsta system, men tyvärr händer det att befintliga bostadsrättsföreningar gör det. Havererar ett sådant system eller dess leverantör kan bostadsrättsföreningen tvingas byta ut hela installationen från grunden. Vi har exempel på föreningar som hamnat i den situationen och sedan bytt till oss för att få ett öppet system. 

Med öppna system kan föreningarna också koppla sådant som exempelvis elbilsladdare och bilvärmare till IMD-plattformen, och de boende får då sin egna individuella elkostnad för det automatiskt införd på sin vanliga boendeavgiftsavi.  

- Många föreningar blir glatt överraskade när de upptäcker att de får den möjligheten ”på köpet” med IMD från oss, säger Christer Svensson.

Byggarna vill ha en pålitlig IMD-leverantör

Byggentreprenörerna har vanligtvis inte så mycket synpunkter på att nybyggnationen ska inkludera IMD-system, det är en del i jobbet. Magnus Anderssons erfarenhet är dock att byggarna uppskattar system som är smidiga att installera och att IMD-leverantören kan ge en bra support. På frågan om hur mycket IMD-installationen påverkar byggproduktionskostnaden svarar Magnus Andersson att det är närmast försumbart. 

- Den lilla investering det kan röra sig om betalar sig dessutom många gånger om genom lägre energikostnader för de boende, säger han.

Nyproduktion Gävle Strand

Finns det något som skulle tala emot IMD?

- Det har jag svårt att se, säger Thomas Karlsson. Den invändning som kan komma från de som flyttar in är varför man inte själv kan välja elleverantör. Med IMD gör ju bostadsrättsföreningens styrelse en samlad upphandling för alla. Men när köparna ser vad man sparar på en samlad upphandling istället för att var och en handlar sin el, så släpper man snabbt den frågan. 

Home Solutions stöter ibland på frågan från boende om varför de ska börja betala för el och varmvatten separat när IMD installeras.  ”Idag ingår det ju i hyran och jag använder så lite” säger en och annan. 

- Det är sällan man ser hur bekymrade ansikten så snabbt kan spricka upp i glada leenden, som när vi förklarar hur det ligger till. Nästan alltid kan vi visa hur den som ställt frågan kan få sin ”hyra” sänkt med hundralappar genom att bara behöva betala för sin egen förbrukning.  Det är dock en ganska vanlig missuppfattning att det som inte syns på avin är gratis, säger Christer Svensson hos Home Solutions.

”Allt annat blir omodernt”

Något som Home Solutions noterat i kontakten med bostadsrättsföreningar är att om det byggs nytt i närheten med IMD, eller om grannföreningar installerar IMD, så kan de som inte gjort det upptäcka att de tappat lite i attraktivitet. 

- Det kan räcka med att en mäklare nämner att en lägenhet som ska säljas har en liten väggdisplay där man hela tiden kan se sin el- eller varmvattenförbrukning. Köparna betraktar då den lägenheten som ett lite bättre köp än den i grannföreningen som saknar IMD. Om mäklaren dessutom berättar vilka övriga fördelar IMD ger så blir kontrasten ännu större, säger Christer Svensson. 

- I och med att IMD är på väg att bli standard i nya bostäder kan vi få se mer av den effekten framöver.  Samtidigt ser vi sedan några år ett kraftigt ökat intresse för IMD och inom inte alltför lång tid tror jag att i stort sett alla bostadsrättsföreningar skaffat det.  Nu när snöbollen börjat rulla kan det gå fort.

”Vi chansar inte”

HSB Mälardalen bygger runt 150 till 200 lägenheter per år och har så länge Magnus Andersson kan minnas alltid haft någon form av mätning av el och varmvatten i sin nyproduktion.  Teknik och leverantörer har växlat genom åren och Idag använder man den öppna, M-bus-baserade systemlösningen från Home Solutions.

Magnus Andersson VD HSB förvaltning i Mälardalen AB, tillika Chef tekniska specialtjänster hos HSB Mälardalen.
Magnus Andersson, VD HSB förvaltning i Mälardalen AB,
tillika Chef tekniska specialtjänster hos HSB Mälardalen

I grunden är det rättviseaspekten och boendeekonomin som är vårt motiv för IMD, men att installera den bästa IMD-tekniken i våra nya bostäder förstärker också bilden av HSB som innovativt och framtidsinriktat. Men det får aldrig vara chansartat, den teknik vi använder måste fungera och hålla vad den lovar. Vi ska kunna stå för den gentemot våra medlemmar, säger Magnus Andersson.  

- De som flyttar in i vår nyproduktion uppskattar mycket att få sin förbrukning av el och vatten debiterad direkt på avgiftsavin. 

Måste vara ”bästa köp” 

För Home Solutions är det mångåriga samarbetet med HSB-föreningar runt om i landet mer än en affärsverksamhet. 

- HSB är en viktig kravställare och idégivare och har stor betydelse för vårt utvecklingsarbete. HSB har devisen ”Där möjligheterna bor”, och vi är glada över att få vara med och skapa de möjligheterna, säger Christer Svensson på Home Solutions.  

- Samtidigt kan vi inte ta något för givet, varje gång vi levererar till HSB och andra kunder så sker det i konkurrens och vi måste alltid klara kravet på vara ”bästa köp”. Precis som det ska vara. 

 

 

 

Några exempel på HSBs nyproduktion 2018-2020 med öppna IMD-system från Home Solutions

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->