Varmvatten kan kosta runt 60-70 kronor per kubikmeter och bara det är ett skäl att mäta varje hushålls förbrukning. Men IMD kan också avslöja läckor. Brf Topasen upptäckte tack vare det en stor varmvattenläcka som kunnat förbli dold i åratal framöver. 

Sedan Brf Topasen installerat IMD för vatten noterade man en successivt ökande förbrukning för föreningen som helhet, tvärt emot den förväntade minskningen. Det verkade dock osannolikt att de boende börjat slösa med vatten, och en koll av IMD-avläsningarna per lägenhet visade inte någon sådan ökning. Inte heller var det något fel på att mätarna eller rapporteringssystemet. Allt tydde därför på en läcka på ledningen in till fastigheterna. 

En indikation på det var också att mycket vatten förbrukades även nattetid då det normalt inte går åt särskilt mycket. När så den första snön kom i slutet av 2016 spanade man efter tecken på läckage och fann att snön smälte undan onaturligt fort på ett visst ställe.  Med hjälp av en värmekamera såg man att det var betydligt varmare just där, och i en kallvattenbrunn intill uppmättes 40 grader varmt vatten.  Läckan hade av allt att döma funnits i flera år och blivit allt större.  När den upptäcktes var den så stor att den läckte uppemot 6000 kubikmeter varmvatten per år, vilket motsvarar en kostnad för föreningen på omkring 350 000 kronor per år.

- Utan IMD hade det kunnat gå flera år till innan vi upptäckt läckan. Vi kunde ha gissat på läckande kranar och kanske kostat på reparationer i onödan. Så investeringen för IMD vatten, där vi mest tänkte på att få en rättvis debitering och extra sparsamhet, kom att göra större nytta än vi räknat med, säger Leif Eriksson, ordförande i Brf Topasen.  

Mycket vanligt med läckage

Att varje hushåll har koll på och betalar för sitt eget varmvatten tycker nog de flesta är vettigt. Men det finns goda skäl att ha IMD för både varmvatten och kallvatten med tanke på risken för läckor, menar Sanna Persson som är förvaltare med ansvar för bland annat energifrågor hos Riksbyggen i Gävle.  

- Vi ser väldigt många exempel på olika typer av vattenläckage i våra föreningar och med IMD får man kontroll och kan åtgärda fel i tid. Här finns också en miljöaspekt att ta hänsyn till.

Dagens vattenmätare mäter exakt, varnar för läckor och har inga rörliga delar.

Gamla tiders vattenmätare, med många snurrande delar och sviktande precision skiljer sig mycket från moderna ultraljudsmätare. De som Home Solutions installerar, Multical 21, kan som i Brf Södra Bomhus vara gjorda av Kamstrup, men tillverkas också av Deihl och B-meters. De har inga rörliga delar utan mäter med ultraljud vilket ger mycket hög noggrannhet. Mätarna har larm för läckage, onormala flöden, backflöden samt torr- och manipulationslarm, samt är okänsliga för kalk och andra partiklar i vattnet. De har också en inbyggd så kallad M-bus Kommunikation, som gör att de kan kommunicera trådlöst och integreras med annan öppen IMD-utrustning i fastigheten oavsett den kommer från Home Solutions eller andra leverantörer.  Multical 21 finns för varm respektive kallvattenmätning. Bortsett från batteribyte vart 16:e år är de underhållsfria.

- Våra mätare skickar inte bara mätdata till debiteringssystemet, de kan självklart också läsas av i bostaden så att man kan man kolla sin egen förbrukning när man vill, säger Christer Svensson hos Home Solutions. 

- Dessutom tar de liten plats och är ljudlösa. 

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->