När Home Solutions letade en bra elinstallatör för IMD i en bostadsrättsförening i HSB Mälardalen behövde man inte gå över ån efter vatten, den som passade bäst visade sig vara HSB:s egen förvaltning i Mälardalen. På så sätt uppkom den ovanliga situationen att HSB blev underleverantör till Home Solutions, som i sin tur blev leverantör till HSB:s föreningar.  

Konstellation blev lyckad. Samarbetet mellan HSB:s förvaltning och Home Solutions fortsatte och nu tio år senare har man tillsammans försett ett 20-tal av HSB-föreningar i Mälardalen med IMD. Samarbetet gäller även andra föreningar, nu närmast ska en förening byggd av Bovieran förses med IMD. 

- Vi anlitas av Home Solutions på samma sätt som de anlitar fristående lokala el- eller VVS-företag i resten av landet, säger Jan-Erik Engman som är projektledare och el- och maskinansvarig hos HSB Förvaltning i Mälardalen. 

- Det som gör det hela lite speciellt är att vi är en medlemsorganisation som först och främst ser till våra medlemsföreningars intresse. Så när vi uppträder i rollen som underleverantör gäller det inte bara att vi själva gör ett bra jobb, vi måste också lita på att Home Solutions som vår uppdragsgivare ger oss bästa möjliga förutsättningar. Det tycker vi att de klarar bra, annars hade vi inte fortsatt. Home Solutions har ett bra och driftsäkert system och skulle något problem uppstå så löser de det snabbt.

HSB Mälardalen förvaltar bland annat 217 HSB bostadsrättsföreningar på 14 orter i Västmanland och Närke. Man arbetar mycket med att informera sina föreningar om olika sätt att spara energi och pengar och även här samarbetar man med Home Solutions. 

- Vi håller ofta informationsträffar där Home Solutions är med som sakkunniga när det gäller IMD och intresset ökar i takt med att föreningarna förstår vad IMD är. De kan självklart välja andra IMD-leverantörer, men Home Solutions har bra vitsord och ett öppet system som inte låser föreningarna till en viss leverantör. Det ses som en avgörande fördel.

En idé som Jan-Erik passar på att framföra till Home Solutions är att se om man kan ge föreningarna en tydligare återkoppling om vad de väl vunnit på sin installation.

- Jag tror det vore bra om föreningar några år efter installationen fick en dokumentation på vad man sparat. Folk i styrelserna byts ju ut efterhand och det flyttar in nya i föreningen, och det är inte alltid de nya vet vilken nytta IMD gör. Det kan också väcka tanken om det är dags att uppdatera eller komplettera med fler IMD-tjänster.                               

Christer Svensson hos Home Solutions tycker att det är en intressant tanke. 

- Ett exempel vi räknat på är en förening med drygt 400 lägenheter som efter åtta år med IMD för el sparat 6 miljoner kronor. Första året sparade de 408 000 och senaste året 760 000 kronor, säger Christer Svensson.

Brf med IMD i HSB Mälardalens område

Brf Solhaga, Brf Hellas, Brf Tofsvipan Brf Vesslan, Brf Lisjön, Brf Remmen, Brf Räven, Brf Timmermannen, Brf Växthuset Brf Jägaren, Brf Storspoven, Brf Vulkanen, Brf Stigaren, Brf Bovieran, Brf Fendern, Brf Bataljonen, Brf Silvergranen, Brf Oxenstierna Brf Jasminen, Brf Basilikan, Brf Skogsduvan, Brf Neptun, Brf Sparta, Brf Ymer

 

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->