– Finns inte tekniken så får vi starta ett företag som kan utveckla den. Med de orden tog HSB och några andra beslutet år 1998 att förbereda det som 2001 blev Home Solutions, och ett av Sveriges första Internet of Things-företag. 

Här berättar Christer Svensson om hur Home Solutions utvecklats till landets ledande företag i sin sektor genom en aktiv samverkan med bostadsrättsföreningar.

Bakgrunden till att Home Solutions startades var att nästan alla IT- lösningar som HSB och andra ville testa i bostadsfastigheter krävde egna - och dyra - system. Det behövdes ett system för tvättstugebokning, ett annat för elmätning, ett tredje för temperaturstyrning och så vidare.  

– Gör ett öppet system som vi kan koppla olika funktioner mot och gör det billigt och effektivt, löd uppdraget till oss som började i det nybildande Home Solutions. Redan 2002 kom vi med marknadens första öppna system som testades med framgång i en bostadsrättsförening i Gävleborg.  Något liknande hade inte funnits innan, och än idag är Home Solutions ensamma med denna heltäckande teknik. 


Vår idé var då som nu att tidigt vaska fram det bästa av ny teknik, anpassa och sätta den i ett större sammanhang med utgångspunkt från vad bostadsrättsföreningar har störst nytta av. Genom att vi är sprungna ur en bostadsrättsorganisation vet vi vad vi ska titta efter, och den kunskapen gör att underleverantörer av hård- och mjukvara lyssnar på oss och utvecklar rätt saker.   

Några exempel på det vi gjort sedan starten för 15 år sedan är att vi bland annat tagit fram en unik plattform som fortfarande körs på de första installationerna, denna plattform var början på de helt öppna protokollen inom styr- och reglerteknik i Sverige. Vi tog fram den ”kompletta plattformen” för IMD som klarade alla mätslag, och vi kopplade samman bokningssystem för tvättstuga och väderstation med IMD. Vi var också först med tim-mätvärden på IMD och med en styrelse- och förvaltarportal. Det mesta vi utvecklat har varit bra, men vi har även exempel på tjänster som inte fungerat för bostadsrättsföreningar och lagts ner. Märkligt nog har dessa kopierats av andra IMD-leverantörer som än idag hoppas kunna sälja dem.

Kanske är det just förankringen bland bostadsrättsföreningar som skiljer oss från andra IMD-företag. Vi frågar föreningarna vad de vill ha och tar fram det, testar, förbättrar och installerar när vi vet att det uppfyller kraven, istället för att erbjuda en fix teknik som kunderna får försöka anpassa sig till. 

Just nu arbetar vi med flera mycket intressanta innovationer. Vi kan inte avslöja vilka de är ännu, men det handlar om tjänster som går att koppla in på redan installerade system som är i drift hos bostadsrättsföreningar. Vi kommer också med förbättrade appar och portaler.

Ett annat tecken på att vi räknas som det ledande i IMD-branschen är att vi ofta får frågor från säljare, tekniker och annan expertis om att få jobba för eller hos oss.  Det är ett bra betyg. Det bästa är dock att våra kunder, just nu cirka 500 bostadsrättsföreningar, faktiskt sparar över 50 miljoner kronor per år tack vare den teknik vi utvecklat för och tillsammans med dem.  Det är därför vi finns.

Christer Svensson

Medarbetare i Home Solutions sedan starten

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->