Krav som vi ställer på våra partners och leverantörer:

Våra partners och installatörer kännetecknas av bra priser och hög kvalitet. Genom uppföljningar säkerställer vi att våra samarbetspartners respekterar vår uppförandekod och de minimikrav som våra beställare ställer inom affärsetik, hälsa och säkerhet, miljö och kvalitet. 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->