Grannföreningarnas erfarenheter avgörande för HSB Brf Laken I Tyresö

En titt på Sverigekartan över Home Solutions kunder visar att det ofta finns ”öar” med grannföreningar. Det kan vara fyra på ett ställe och fem på ett annat, och där man bara har någon enstaka kund är det ofta någon som nyligen installerat IMD. 

— Mönstret bekräftar det vi ofta ser, säger Christer Svensson hos Home Solutions. Det kan ta tid att få den första kunden på en ort men när det väl sker brukar grannföreningarna komma efter. Ibland snabbt och ibland med lite längre betänketid.

Brf Laken i Bollmora i Tyresö kommun är ett av många exempel på föreningar som inspirerats av att grannarna fått IMD. Bara för någon månad sedan skrev de som fjärde förening i sitt område avtal med Home Solutions om IMD för El. 

— Den första föreningen här installerade IMD redan 2007 och sedan har de övriga kommit efter med några års mellanrum, säger Brf Lakens ordförande Anna Sundling.

— När de fick IMD såg vi att de vann mycket på det, men vi ville vänta och se hur det funkade på sikt. Det fanns också problem i början med mätare som krånglade och vi ville se hur det löstes. Dessutom hade vi lite olika meningar i föreningen kring att man inte skulle få välja sin elleverantör själv utan att föreningen istället valde en leverantör för alla lägenheter. 

Till slut övervägde de goda erfarenheter som Lakens grannföreningar vittnade om. Föreningarna samverkar med varandra på många andra sätt och det ger en trygghet inför investeringar som detta.  Dessutom har alla fyra samma förvaltare från HSB och det gör ju att även denne är väl bekant med IMD och hur det fungerar i fastigheterna.

— I och med att vi fick en ny sammansättning i styrelsen gjorde vi slag i saken och bjöd i Home Solutions till ett möte som ledde till ett stämmobeslut att installera IMD. Nu är avtalet på plats och installationen sker under hösten. Det har visserligen tagit några år att komma till beslut jämfört med våra grannföreningar, men samtidigt är det till stor del tack vare deras erfarenheter som vi nu gjort det. Förr eller senare hade det kanske skett ändå men det känns bra att inte vara först eller ensamma.  

— I och med att vi nu är fyra stora föreningar i samma område som har IMD kan vi också titta på möjligheterna att handla upp el gemensamt.  Det kan ge oss bättre villkor än om vi handlar var och en för sig, och det gör att våra grannföreningar också får nytta av att även vi nu har IMD. 

För Home Solutions är exemplet med de fyra bostadsrättsföreningarna i Bollmora en bekräftelse på att goda erfarenheter från andra föreningar ofta är det mest avgörande när en förening funderar på IMD och val av leverantör. 

— När man har bostadsrättsföreningar som sin huvudmarknad måste varje kund blir fullt nöjd. Den ambitionen är också en garanti till de som är först på sin ort. IMD och vårt arbete ska vara så bra att de vill rekommendera oss till sina grannar och det har vi lyckats med, säger Christer Svensson.

 

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->