LoRa: “Long Range” är en trådlös nätverksplattform för lågeffekt som är förstahandsvalet vid byggande av Internet of Things (IoT)-nätverk världen över. 

Smarta IoT-applikationer har ökat vår förmåga att interagera och hjälper oss att möta de stora utmaningar våra städer och samhällen står inför, som klimatförändringar och förorenad miljö, och att rädda liv genom att kunna förvarna om naturkatastrofer. De bidrar också till att ökad effektivitet och sänkta kostnader inom industri och näringsliv.

Den trådlösa RF-tekniken (radiofrekvens) byggs nu in i sådant som bilar, gatubelysning, industri- och tillverkningsmaskiner, hushållsapparater, bärbar elektronik och annat vi bär med oss. I stort sett i allt. LoRa-tekniken gör helt enkelt världen smartare.  

 

Källa: Semtech.com


”Internet of Things”

Eller ”Sakernas Internet” på svenska handlar om att byggnader, apparater, bilar och mycket annat numera börjar förses med små inbyggda sensorer och datorer som kommunicerar med omvärlden och varandra. Exempelvis en sensor som känner av när ingen är hemma och signalerar till temperaturgivaren att sänka temperaturen. Temperaturgivaren kan i sin tur kommunicera med din mobiltelefon och höja temperaturen när den märker att du närmar dig hemmet. Allt bygger på att alla komponenter har en gemensam standard för hur de ska kommunicera med varandra. 

I nr 2 av Home Solutions Nytt som finns på vår hemsida finns mer om ”Internet of Things” homesolutions.se > Om oss > Tidning - Home solutions nytt. Där finns alla tidigare nummer av tidningen.

 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->