HSB Brf Sätra i Gävle installerade IMD för el redan 2003 och har sedan dess sparat in cirka 2 miljoner kronor genom lägre nätavgifter. Därutöver kommer minskad elförbrukning. 

De goda erfarenheterna gjorde att föreningen beslutade att införa IMD även för varmvatten, vilket skedde i samband med stambyten åren 2010-2011. Föreningen klassas nu som lågförbrukare enligt den gjorda energideklarationen. 

– För oss är IMD en rättvisefråga. Varje hushåll betalar för det man själv använder och så vill både styrelsen och de boende ha det. Dessutom blir det en positiv ekonomisk effekt av att alla nu hushållar med energin, säger Sven-Erik Svensson, ordförande i Brf Sätra. 

– Vi tycker också att det fungerar bra med Home Solutions. Installationer, underhåll och annat fungerar som det ska. En annan sak vi märkt är att det vid lägenhetsförsäljningar ses som positivt av köparna att lägenheterna har individuell mätning. 

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->