Brf Gäddan var en av de 25 föreningar som nappade på HSBs IMD-erbjudande. Så här gick det.

När Brf Gäddan i Tyresö med 419 lägenheter bestämde sig för att vara med i HSB Stockholms pilotprojekt räknade man med att spara cirka 480 000 kronor per år. Ungefär hälften beräknades komma från minskade elnätskostnader och hälften av att man kunde nå bättre elavtal och lägre elpriser. Kalkylen byggde på att elnätsavgifterna skulle utvecklas i en ganska lugn takt framöver, men istället höjdes avgifterna mer än förväntat. 

– Det vi inte visste när pilotprojektet drog igång var att elnätsavgifterna skulle öka som de gjort, och ändå kunde vi förutse en betydande besparing för Gäddan och övriga föreningar. Nu med facit i hand ser vi att de sparade långt mer, säger Christer Svensson. 

– Utvärderingen visar att Brf Gäddans sedan 2007 sparat i genomsnitt 620 000 kronor per år, eller drygt 8,6 miljoner  inkl moms fram till och med 2017. Per lägenhet blir det totalt drygt 16 000 kronor eller nära 1500 kronor per år.

Tvekan blev övertygelse

Anders Olsson, som länge bott i föreningen och som sedan några år är dess ordförande var till en början lite tveksam till IMD. Nu säger han så här: 

– När jag blev ordförande hade vi haft IMD för el i flera år, så även om jag då fortfarande var lite tveksam så var ju frågan redan avgjord och det var bara att acceptera. Men sedan jag fick se utvärderingen är jag klart positiv. Vi sparar miljonbelopp.

IMD för varmvatten blev nästa steg

När Anders Olsson tog över ordförandeklubban hade föreningen börjat titta på möjligheterna att installera IMD för varmvatten. 

– Jag var nog den som höll emot där. Jag tyckte att det kunde räcka med IMD för el och att det kändes tveksamt att ovanpå en redan hög boendekostnad lägga ytterligare en ”extra” kostnad för varmvatten. Men medlemmarna tyckte det verkade bra och så blev det.

Vänta inte – kör på!

Nu har gäddan haft IMD för varmvatten sedan drygt tre år och idag tycker även Anders Olsson att det är bra.

 

– När jag väl sett fördelarna i form av klart minskad vattenförbrukning och lägre kostnader är jag absolut positiv. När man ser och betalar för sin egen förbrukning blir det också naturligt försöka minska den. IMD är en hållbarhetssatsning på alla sätt och mitt råd till de tveksamma är enkelt; kan vi använda bra teknik för att sluta slösa på vatten och energi så ska vi göra det – kör på!

Lägenhetsportalen

Logga in i lägenhetsportalen
 
Användarnamn:
Lösenord:

 

Länkar till information om "ökande elnätavgifter"

I denna studie från Nils Holgerssongruppen --> 

Aktuell-rapport från Nils Holgerssongruppen -->

HSB Nyheter - Risk för kraftigt ökade elkostnader -->

Reportage i nwt.se om Fortums dubblering av elnätavgiften -->